Οξιά σερβίας Α

Οξιά Ευρωπαϊκή φουρνιστή ( Γερμανίας, Σλοβενίας, Σερβίας) (Fagus Sylvatica οξυά, beach) Σημαντικό ξύλο ευρείας χρήσης προερχόμενο απο τα Ευρωπαικά δάση. Εμπορικά χαρακτηρίζεται απο την χώρα προέλευσης της. Τα ξύλα είναι ξεφαρδισμένα και αξεφάρδιστα σε πλάκες μέχρι 50 εκ 2,5cm, 4cm, 5cm, 6cm, 8cm, 10cm: