Κόψιμο Πλάνισμα Ξυλείας Κρήτη

Κόψιμο Πλάνισμα Ξυλείας Κρήτη

Η ΘΗΤΑ & ΚΑΠΑ Α.Ε.Β.Ε παρέχει την δυνατότητα προετοιμασίας επιφανειών, κόψιμο ξυλείας, γώνιασμα ξυλείας και κόλλημα P.V.C, σε διαστάσεις που θα ζητηθούν έτοιμες για συναρμολόγηση.

επεξεργασία ξυλείας
ep01 ep02 ep03 ep04 ep05 ep06