Νιαγκόν ξηραντηρίου

Προέλευση: Το είδος αυτό ευδοκιµεί στη ∆υτική Αφρική από τη Σιέρα Λεόνε ως τη Γκάνα, στο Καµερούν και στη Γκαµπόν. Επίσης συναντάται σε πεδινές και λοφώδεις περιοχές της τροπικής ζώνης της Αφρικής. Στοιχεία δέντρου: Τα δέντρα Niangon φτάνουν το ύψος των 30 µε 40 m. Μερικές φορές οι κορµοί τους παρουσιάζουν ανωµαλίες και έχουν διαµέτρους που αναφέρεται ότι είναι από 60 cm έως και 90 cm. Περιγραφή του ξύλου και των ιδιοτήτων του. • Χρώµα ξύλου: Το εγκάρδιο ξύλο είναι ανοιχτό ροζ ή κόκκινο προς καφετί που σκουραίνει µετά από έκθεση στον ήλιο. Το σοµφό ξύλο έχει χρώµα υπόλευκο. • Πυκνότητα: Η πυκνότητα του είναι µέτρια και κυµαίνεται από 0,60 έως 0,65 g/cm³. • Σκληρότητα: Το συγκεκριµένο ξύλο έχει µέτρια έως υψηλή σκληρότητα. • Σταθερότητα: Το εν λόγω ξύλο διαθέτει µέτρια ως υψηλή σταθερότητα. • Φυσική διάρκεια: Το εγκάρδιο ξύλο είναι «ανθεκτικό» από άποψη φυσικής διάρκειας και ιδιαίτερα ανθεκτικό σε έντοµα και µύκητες. Το σοµφό ξύλο προσβάλλεται από το έντοµο Lyctus. • Κατεργασία: Η κατεργασία του εν λόγω ξύλου µε τη χρήση εργαλείων χειρός είναι αρκετά εύκολη, ωστόσο παρατηρείται µια µέτρια άµβλυνση στα κοπτικά µέσα. Η ξήρανσή του χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα εύκολη και γρήγορη, αν και ορισµένες φορές παρατηρούνται τάσεις στρέβλωσης. Σχίζεται κατά το κάρφωµα και γι’ αυτό απαιτείται προτρύπηµα. • Ιδιότητες – ιδιαιτερότητες: Το Niangon θεωρείται εύκολο στην κατεργασία του και έχει καλές ιδιότητες: Περιέχει υψηλό ποσοστό κολλώδους εκχυλίσµατος που αφενός κάνει την επιφάνεια του κολλώδη και αφετέρου καθιστά ορισµένες κατεργασίες όπως π.χ. πλάνισµα αρκετά δύσκολες. Επίσης η συγκόλληση του απαιτεί πρώτα χειρισµό της επιφάνειας του µε αλκαλικά διαλύµατα για να διαλυθεί το εν λόγω εκχύλισµα. Αρκετά σκληρό ξύλο το Niangon µε καλή αντοχή σε κάµψη και θλίψη και µε χαµηλή αντίσταση σε κρούση. Στη χώρα µας εισάγεται και το είδος Tarrietia densiflora που είναι βαρύτερο και σκληρότερο (πυκνότητα: 0,76 g/cm³). • Χρήσεις: Το Niangon είναι ιδιαίτερα εύχρηστο στην επιπλοποιία, σε τορνευτές κατασκευές και σε θερµοκήπια. Χρησιµοποιείται ευρέως στην κατασκευή εξωτερικών κουφωµάτων, ως διακοσµητικός καπλαµάς, σε αντικολλητά και αρκετές εξωτερικές κατασκευές.