Ιρόκο ξηραντηρίου

Προέλευση: Το τροπικό είδος Iroko ευδοκιµεί σε όλη την Τροπική Αφρική, από την ακτή του Ελεφαντοστού ως την Αγκόλα, την Κένυα και την Ανατολική Αφρική και µέχρι το Κονγκό και το Μπενίν. Στοιχεία δέντρου: Τα δέντρα αναφέρονται να είναι µεγάλου µεγέθους, φθάνοντας το ύψος των 49 m, µε διάµετρο κορµών µέχρι και 300 cm. Οι κορµοί είναι συνήθως ευθείς και κυλινδρικοί, ενώ τα κλαδιά ξεκινούν από τα 24 m περίπου. Περιγραφή του ξύλου και των ιδιοτήτων του. • Χρώµα ξύλου: Το σοµφό ξύλο είναι σχεδόν λευκό µέχρι ανοιχτό κίτρινο. Το εγκάρδιο είναι χρυσό-πορτοκαλί µέχρι καφετί στο χρώµα. Οι δακτύλιοι είναι ευδιάκριτοι στις εγκάρσιες τοµές. Συχνά παρουσιάζονται µεγάλες ποσότητες ανθρακικού άλατος ασβεστίου που δηµιουργούν στο ξύλο σκοτεινότερες ζώνες, ενώ ο συνδυασµός µε τις ήδη προϋπάρχουσες κίτρινες ζώνες του σοµφού ξύλου, προσδίδουν µια πολύ ελκυστική εµφάνιση. • Πυκνότητα: Έχει µέτρια πυκνότητα που κυµαίνεται από 0,55 έως 0,78 g/cm³ µε µέση πυκνότητα περίπου 0,64 g/cm³. • Σκληρότητα: Το ξύλο αναφέρεται να είναι µέτρια σκληρό. Μπορεί να συγκριθεί µε το Teak στις περισσότερες ιδιότητές του. • Σταθερότητα: Το ξύλο έχει καλή διαστασιακή σταθερότητα και διατηρεί τη µορφή του µετά την κατασκευή. • Φυσική διάρκεια: Το εγκάρδιο ξύλο είναι «πολύ ανθεκτικό» σε φυσική διάρκεια. Το σοµφό ξύλο είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στους τερµίτες της Αφρικής, όµως είναι ευαίσθητο στο έντοµο Lyctus. • Κατεργασία: Το ξύλο αν και είναι µέτριας σκληρότητας, είναι παρόλα αυτά ανθεκτικό. Είναι εύχρηστο τόσο στη µηχανική κατεργασία όσο και µε εργαλεία χειρός. Η κοπή γίνεται χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία όµως εξαιτίας της υψηλής συγκέντρωσης αλάτων ασβεστίου αµβλύνει πολύ γρήγορα τα κοπτικά µέσα. Ανταποκρίνεται καλά στο βίδωµα και στο τρύπηµα. Απαιτείται προετοιµασία της επιφάνειας για να γίνει καλύτερα η συγκόλληση, όπου καλό είναι να αποφεύγονται οι κόλλες καζεΐνης γιατί χρωµατίζουν το ξύλο. Για να έχει επιτυχία η βαφή θα πρέπει να γίνει σωστή προετοιµασία της επιφάνειας, καθώς και γέµισµα των πόρων του ξύλου. Στο πλάνισµα, το τόρνεµα και στο φινίρισµα η ανταπόκρισή του είναι καλή. • Ιδιότητες – ιδιαιτερότητες: Αναφέρεται να έχει καλές µηχανικές ιδιότητες, συγκρίσιµες µε αυτές του Teak. Έχει καλή αντοχή σε στατική κάµψη, καθώς και σε θλίψη και µέτρια αντοχή σε σκληρότητα και κρούση, ενώ λεκιάζει πολύ εύκολα. ∆εν έχει κάποια χαρακτηριστική οσµή, περιέχει όµως ουσίες που αµβλύνουν τα εργαλεία και τα κοπτικά µέσα, ενώ κάποιες από αυτές δηµιουργούν δερµατίτιδες όταν έρχονται σε επαφή µε το δέρµα. Από τη σκόνη του Iroko έχουν αναφερθεί έντονη καταρροή στη µύτη, δύσπνοια και φαγούρα. Έχει αυξηµένη φωτοευαισθησία και αλλάζει εύκολα και γρήγορα χρώµα όταν χρησιµοποιείται σε εξωτερικές κατασκευές. • Χρήσεις: Χρησιµοποιείται στην κατασκευή επίπλων, ειδικότερα πάγκων εργαστηρίων, καθώς είναι πολύ ανθεκτικό στα χηµικά αντιδραστήρια. Επίσης στην κατασκευή δαπέδων, σκαλών, σκαφών και πλοίων, ενώ έχει εφαρµογές σε εξωτερικούς χώρους, ιδίως σε εξωτερικά κουφώµατα, αλλά και σε κατασκευές σε λιµάνια. Χρησιµοποιείται και ως διακοσµητικός καπλαµάς και σε επενδύσεις τοίχων.