Κόντρα πλακέ betofilm

Το Betofilm είναι Κόντρα Πλακέ με επένδυση, όπου στην επιφάνειά του έχει επένδυση film. Είναι σκληρό υλικό, ανθυγρό που λόγω του film έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιοιθεί πολλές φορές. Το betofilm χρησιμοποιείται στην οικοδομή ως υλικό για καλούπωμα και ιδίως σε εμφανή μπετά λόγω της επίστρωσης film. Το betofilm παράγεται σε πλάτος 1.25 x 2.50 και πάχος 21mm.